Cá nhân phải có chứng chỉ mới được hoạt động môi giới bất động sản

Chứng chỉ môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng cấp sau khi thí sinh trải qua một kỳ thi sát hạch, và mặc nhiên hết hạn sau 5 năm.

 

Bộ Xây dựng vừa ban hành Dự thảo một Thông tư riêng quy định về hoạt động môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản, nhằm lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trước khi ban hành.
 

Theo nội dung chính của Thông tư này quy định, đối tượng áp dụng là các cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 

Đối với hoạt động môi giới bất động sản, công dân chỉ cần có bằng trung học phổ thông trở lên là được tham dự thi để được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Mức thu kinh phí dự thi theo quy định của Bộ Xây dựng. Dự kiến mỗi năm Bộ Xây dựng tổ chức ít nhất một kỳ thi.
 

Người dự thi phải thi sát hạch 5 môn gồm: Pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh bất động sản; Thị trường bất động sản; Đầu tư kinh doanh bất động sản (khái quát); Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản.
 

Hội đồng thi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 

Môn thi đạt yêu cầu là những môn thi đạt từ 5 (năm) điểm trở lên chấm theo thang điểm 10 (mười) hoặc từ 50 (năm mươi) điểm trở lên chấm theo thang điểm 100 (một trăm).
 

Người dự thi đủ số môn thi đạt yêu cầu điểm thi theo quy định tại khoản 1 Điều này là đủ điều kiện được Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
 

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 

Đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản. Dự thảo quy định sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải chứng chỉ hành nghề bất động sản và đã được đào tạo về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
 

Sàn giao dịch bất động sản phải có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ pháp lý về bất động sản, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được thực hiện môi giới, giới thiệu cho khách hàng.
 

Theo dự thảo, các sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động theo quy định cũ, trước ngày Thông tư này có hiệu lực được  tiếp tục hoạt động nhưng phải bổ sung các điều kiện còn thiếu theo quy định của Thông tư này trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành.

                Nam Long

            Theo Trí thức trẻ

Banner Phai
Banner 1